Nørager Børnehave & vuggestue | Samarbejde med forældre
15968
page-template-default,page,page-id-15968,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16059

Samarbejde med forældre

I dagtilbudslovens formålsparagraf stk. 2 står der følgende;

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Dette beskriver meget kort og præcist, hvad målet for samarbejde mellem forældre og Nørager børnehave og vuggestue er og understreger vigtigheden af den løbende dialog, vi har omkring jeres barns trivsel og udvikling.

Derfor vægter vi også samarbejdet højt, da I, forældre, er de primære omsorgspersoner for jeres barn og I besidder vigtig viden omkring jeres barns behov, vaner, interesser, personlighed o.l., som er vigtige, at få overleveret til institutionen, så vi kan skabe trygge og gode læringsmiljøer omkring jeres barn og børnegruppen.

Den daglige udveksling af viden i bringe- og hentesituationerne er vigtig, for det er her vi får kendskab til hinandens hverdag. Og denne vidensdeling er gensidig, så hvis barnet har sovet dårligt hjemme eller hvis jeres barn har oplevet en større konflikt i børnehaven, er denne viden værdifuld, da det kan sætte spor i barnet og det er nemmere at forstå barnets reaktioner.

Derudover kommer vores forældresamarbejde også til udtryk gennem vores individuelle udviklings-/trivselssamtaler, som vi tilbyder ved opstart, overgang fra vuggestue til børnehave og inden skolestart og ellers efter behov. Vi tilstræber at være åbne, lyttende og ærlige, og dette er fundamentet for et godt samarbejde, hvor vi sammen kan skabe de bedste rammer til børnene.

I Nørager børnehave og Vuggestue har vi altid oplevet en stor forældreopbakning både til forældremøder, arbejdsdage og hvis vi i øvrigt har haft brug for hjælp. Forældregruppen er gode til at hilse både på hinanden, personale og de andre børn og det har en stor signalværdi for ens barn – en accept af, at de børn og voksne, som er i barnets institutionshverdag, er ok. Vi har et fantastisk fællesskab og det smitter af på børnene og er med til at skabe en tryg base i institutionen.

April

Modtagelse og indkøring af nye børn. Fokus på at ’hele’ børnegruppen, efter at de største er startet i SFO, og de nye er kommet til: At tage hensyn, hjælpe, give plads og danne nye relationer.