Nørager Børnehave & vuggestue | Det praktiske
15563
page-template-default,page,page-id-15563,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Det praktiske

Vi holder åbent mandag til torsdag fra kl. 6.15 til kl. 16.30.

Fredag er der åbent fra kl. 6.15 til kl. 15.45.

Der er dog lukket fra 24. til og med 31. december, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag og to uger i sommerferien.

Har I behov for pasning på disse dage, vil I få tilbudt pasning i en anden institution. Det er kommunen, der bestemmer pasningsstedet.

Vi laver en plan for en måned af gangen som jeres barn får med hjem. På den skriver vi særlige aktiviteter som ture, udflugter, besøg, fødselsdage, maddage, forældremøde og andre arrangementer.

Husk at ringe afbud på telefon 86 48 70 80, hvis jeres barn er sygt eller ikke kommer.

Jeres barn kan få morgenmad i børnehaven indtil kl. 8. De yngste børn får tilbudt mad kl. 9. Madpakker og mælk får vi kl. 11.15. Børnehaven giver morgenmad, de yngstes kl.9-mad og økologisk skummetmælk.

Cirka kl. 14.15 får vi frugt/brød og vand. Jeres barn skal have madpakke og frugt/brød med hjemmefra. Vi har en fælles ordning, hvor forældre på skift tager brød med.

Af og til laver vi mad med børnene, andre gange har vi ’smør-selv’-frokost, hvor jeres barn tager mad med for ca. 20 kr.

De mindste børn sover ude i egen barnevogn, mens de større, der stadig har brug for en middagslur, sover inde.

Der er plads til skiftetøj i kassen i barnets garderobe. Derudover skal der være fodtøj og overtøj, der passer til vejret. Det letter personalet meget, at I husker at skrive navn i tøj og fodtøj.

Når jeres barn har været her i 3 måneder, tilbyder vi en samtale med jer. Vi tilbyder jer også en samtale om jeres barn, før det skal i tidlig skolefritidsordning pr. 1. april før skolestart. I har også altid mulighed for selv at ønske en samtale med personalet.

Derudover er det naturligt for personalet at rådgive og vejlede i dagligdagen, når der er et problem, der skal løses, eller en udvikling, der skal støttes.

Hvert forår og efterår holder vi forældremøde. Om foråret indeholder forældremødet valg af repræsentanter til bestyrelsen. Når forældrene har tid og lyst, arrangerer de selv fællesspisning.

Nørager Børnehave er aldersintegreret og kan rumme 40 børn fra 2 til 6 år, men modtager gerne børn fra 0 år.

Norddjurs Kommune har pladsgaranti, og ventelisten er efter alder. Pladsanvisningen står for visitationen.

Betalingen sker til Norddjurs Kommune og dækker cirka 1/3 af udgiften. Hvis I har mere end et barn i kommunal pasning, får I søskenderabat. Der er mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads afhængig af familiens indkomst.

Udmeldelse skal ske til pladsanvisningen til den 1. eller den 15. i en måned med mindst 1 måneds varsel.

Personalet består af leder, souschef, pædagoger, pædagogmedhjælpere og rengøringsassistent. Udover det pædagogiske arbejde har personalet også mange administrative og praktiske opgaver. Det samarbejder med eksterne samarbejdspartnere såsom psykolog, talepædagog og fysioterapeut. Endvidere deltager det i kurser og møder udenfor børnehaven.

Det overordnede ansvar varetages af en bestyrelse bestående af 3 forældrerepræsentanter (2 år), 1 repræsentant udpeget af Nørager Beboerforening (2 år), 1 repræsentant udpeget af menighedsrådene i Nørager og Gjesing (4 år). Derudover har bestyrelsen en tilforordnet politiker fra Børne- og Ungeudvalget i Norddjurs Kommune. Bestyrelsen holder møde med lederen og souschefen mindst 4 gange om året.

Vi tilstræber at være ude hver dag mest i vores egen have/legeplads, nogle gange på byens fodboldbane eller på tur.

Giv os endelig en melding, hvis der er nogle praktiske informationer du savner på denne side.