Nørager Børnehave & vuggestue | Måden vi er sammen med jeres barn på
15526
page-template-default,page,page-id-15526,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Måden vi er sammen med jeres barn på

Det skal være sjovt at gå i Nørager Børnehave. Jo mere vi leger, jo bedre. Leg er nysgerrighed på livet og den vigtigste beskæftigelse for jeres barn, når det er mellem et og seks år. På den måde tilegner jeres barn sig hele tiden ny viden. Men det er klart, at jo yngre jeres barn er, jo større er behovet for omsorg samtidig.

Fra omkring syv år og opefter leger jeres barn stadig. Men det prøver sig sideløbende frem på flere og flere felter, der bliver lige så betydningsfulde som legen.

Legen er altså vores vigtigste udgangspunkt, når vi er sammen med jeres barn i børnehaven. Den rene leg er processen i sig selv, den giver glæde og meget, meget mere. Men der kommer ikke et produkt ud, som I kan tage og føle på, når vi tumler, er i legehus, gemmer os, gynger eller flyver på fantasiens vinger. Legen er også med, når vi beskæftiger jeres barn. 0g under beskæftigelse kan der sagtens smutte et produkt ud – en tegning, et sandslot, en figur i saltdej, en snittet træpind eller et brød. Og legen ligger heller ikke stille, når vi er i gang med andre aktiviteter. Den er med os, når vi holder fødselsdage, er på besøg hos jer, er ude i naturen, synger og spiller spil eller forbereder højtider.

Nørager Børnehave er et reservehjem for jeres barn, når I er på arbejde. Vi undgår så vidt muligt at ligne en institution. Atmosfæren skal være hjemlig, hyggelig, varm og tryg. Det bliver den ved valg af farver, møbler, gardiner, grønne planter – indretning i det hele taget. Som personale bygger vi videre på den atmosfære ved vores modtagelse af jeres barn hver dag med et goddag og en lille snak. Vi bygger videre på den ved vores kendskab til jeres dagligdag og forsøger at have tid til den hyggelige, men også vigtige snak om livet i går, i dag og i morgen. Med udgangspunkt i huset og os selv forsøger vi altså at skabe et grundlag, der giver jeres barn plads til udfoldelse. Vi vil nemlig gerne være med til at udvikle jeres barn til at blive et alsidigt menneske, der føler, at det kan mestre sit eget liv.

Vores menneskesyn ligger til grund for vores værdier. Det indebærer, at: Vi betragter jeres barn som et enestående menneske, der skal behandles med respekt og øves i at tage personligt ansvar. Vi vægter fællesskabet og lærer jeres barn at behandle andre mennesker og ting ordentligt. Vi har respekt for naturen og taler med jeres barn om bæredygtighed og miljøbevidsthed.

Generelt kan man sige, at vi ønsker at skabe et samvær så fri for begrænsninger, som det lader sig gøre, for at give jeres barn så gode betingelser for udvikling som muligt. Vi arbejder anerkendende og forsøger kritisk at vurdere både fysiske og psykiske begrænsninger i vores omgivelser, hos os selv og hos jeres barn. Vi gør det ved at stille spørgsmål til os selv, at tænke konstruktivt i stedet for bremsende:

– Hvad er til hinder for, at Mads og Mette spiser alene sammen inde i stillerummet, når de er specielle venner for tiden og meget gerne vil?

– Hvorfor har pædagogen Lise og barnet Simon så mange konflikter i disse dage? Hvad fastlåser dem i de roller? Hvordan kommer de ud af dem og videre?

– Hvorfor er Alberte så bange, at hun nægter alt, der ligner fangeleg på legepladsen? Hvordan hjælper vi hende ud over den angst?

Med udgangspunkt i vores menneskesyn forsøger vi på ikke at have faste regler om alting. Vi forsøger at være åbne og foretager et skøn, en vurdering. Det gør vi på baggrund af fleksibilitet, tolerance og gensidigt respekt, og vi oplever, at børnene forstår det, – også fordi vi begrunder et ja eller et nej. Her er et eksempel: – I går var alle i børnehave, og en seks-syv børn slog kolbøtter i tumlerummet. I dag er vi ikke flere, end at Sofie og Simon kan bygge hule derinde for sig selv et stykke tid.

Jeres barn skal mærke, at vi kan lide det. Vi bruger megen tid på at komme børnegruppen rundt hver dag og drager omsorg for, at jeres barn har en personlig tilknytning til mindst een af de voksne. Et nært og trygt forhold giver os mulighed for at motivere og stimulere jeres barn til at prøve noget nyt, at overskride sine grænser afhængig af alder og udvikling. Det giver os også mulighed for at bruge humor og værespontane, så hverdagen bliver sjov og afvekslende. At jeres barn er tryg ved sin egen tilværelse i børnehaven, er det bedste udgangspunkt for livet i den samlede børnegruppe.

I familien derhjemme og i børnegruppen hos os udvikler jeres barn de vigtige sociale sider af sin personlighed. Vi gør for eksempel meget ud af at styrke forståelse og hensyn børnene imellem. Det er et godt grundlag for venskaber og for at lære at samarbejde og løse konflikter. Og vi lægger vægt på, at selvbestemmelse og medbestemmelse er naturlige dele af vores dagligdag.

På vores personalemøder tilrettelægger vi det praktiske arbejde og har pædagogiske diskussioner, hvor vi blandt andet arbejder med læreplanerne og taler om børnegruppen og det enkelte barn. Det gør vi for at kunne bakke bedst muligt op om jeres barns identitet og udvikling.

Indfaldsvinklerne er mange:

Der er den fysiske udvikling, som igen kan deles i den grovmotoriske – at klatre i træer og balancere for eksempel – og den finmotoriske – at klippe og klistre for eksempel. Der er den følelsesmæssige udvikling, som vi understøtter med fysisk kontakt: det store knus, det lille pust i nakken eller den stille siden på skødet. Vi gør også meget ud af at lære jeres barn at sætte ord på følelserne. Det er for eksempel vigtigt, at barnet kan skelne imellem at være ked af det og at være vred. Der er den intellektuelle udvikling, som handler meget om sprog og viden – at tænke, kombinere og drage slutninger. For eksempel læser vi bøger, laver teater og spiler masser af spil med jeres barn. Der er den sociale udvikling, hvor vi kigger på, hvordan jeres barn har det med børnegruppen og bakker op om for eksempel venskab og hjælpsomhed.

Indbygget i den samlede udvikling samt i leg, aktiviteter og beskæftigelse ligger den naturlige læring, der får jeres barn til at ’vokse’. Og vi skal give dette ’vokseværk’ bedst mulige betingelser. Vi gør det for eksempel ved at tale sammen i hele børnegruppen, i små flokke eller på tomandshånd. Vi taler med ord, krop og øjne og får hele sproget frem på den måde. Vi er opmærksomme og har øjenkontakt, når vi taler og lytter. Og vi forsøger at bruge den tid, det tager. Det kan dreje sig om en oplevelse, en vittighed, en forberedelse til en tur. Det kan også være en irettesættelse, en konflikt eller et problem. Vi tilstræber i det hele taget at bruge sproget konstruktivt, at holde en ordentlig tone i stedet for at råbe eller skælde ud. Selv en irettesættelse kan vendes positivt. Som regel da.

Endelig vil vi gerne understrege, at vi lægger stor vægt på samarbejde og åbenhed i forhold til forældre, landsby og samfund. Når jeres barn er gået ud af børnehaven, er det velkomment på besøg.

Det var noget om måden, vi er sammen med jeres barn på. Vil I gerne vide mere, er I altid velkomne til at spørge.