Nørager Børnehave & vuggestue | Aftale med Norddjurs
15656
page-template-default,page,page-id-15656,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Aftale med Norddjurs

Aftale- og dialogstyringsdokument
for Nørager Børnehave

1) Generelt

Nærværende aftale indgås i overensstemmelse med
„principper for aftalestyring i Norddjurs kommune“.

2) Gyldighed

Aftalen indgås for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

3) Resultatmål, kvalitetsstandarder og indsatsområder

Dagtilbudschefen udarbejder sammen med institutionslederne arbejdsplan for 2009, hvoraf fremgår bl.a. hvilke indsatsområder der skal arbejdes fælles med i det kommende år.

– Se arbejdsplan på: http://www.norddjurs.dk/media/rsplan_daginst__(2_).pdf

Dagtilbudschefen holder månedlige fællesmøder med alle institutionslederne, jvf. Mødeplan som ses her: http://www.norddjurs.dk/media/Institutionsleder_i__2009.pdf

I Norddjurs kommune har vi anvendt midler fra Velfærdsministeriet til efteruddannelse i den systemisk narrative tilgang, og har i den forbindelse udarbejdet en forældrepjece, som beskriver grundlaget for det pædagogiske arbejde på dagpasningsområdet herunder også samarbejde omkring det enkelte barn.

Pjecen kan ses her: http://www.norddjurs.dk/media/norddjursny.pdf

Andre indsatsområder mv. af betydning for dagpasningsområdet som en del af Børn og Unge ses ud af flg. planer:
– Sammenhængende børnepolitik
– Arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget
– Handleplan for Børn og unge

I Nørager Børnehave og Vuggestue arbejder vi med implementeringen af den systemisk-narrative tankegang både i forhold til personale og børn. Udover kurser i dette til personalet har vi siden september 2008 arbejdet med personalets måde at være voksne på her i vuggestuen/børnehaven. Det gør vi gennem interne kurser, hvor vi benytter Marte Meo-metoden. Vi har på kursusaftenerne ekstern underviser, men er i det daglige hinandens sparringspartnere.

Ud fra begge slags kurser har vi i forhold til børnene arbejdet meget med bekræftelse og anerkendelse. I øjeblikket arbejder vi meget med at styrke det indre sprog via benævnelse. Sidst på året vil vi arbejde mere med, hvordan vi styrker børnenes leg – også i denne fase ved at dokumentere leg og udvikling via video.

Vi er i gang med en ny del af arbejdet med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for både børn og voksne. Det handler om indretning, farver og lys, sidstnævnte også i forhold til udfasning af gløde- og halogenpærer.

4) Økonomi

Budgetrammen er som udgangspunkt fast. Ekstraordinære udgifter/indtægter kan for aftale-holderen undtagelsesvis forhandles særskilt. Eksempelvis kan ændringer i opgaveportefølje afstedkomme behov for justeringer i forhold til de tildelte ressourcer.

Der kan desuden ske økonomiske begivenheder, der nødvendiggøre at aftalegiver kan ændre på selve budgetrammen.

Institutionens økonomiske dispositioner sker i overensstemmelse med principperne for økonomistyring i Norddjurs kommune m/bilag.

5) Dialog

Et væsentligt element i aftalestyringen er dialog mellem aftaleparterne, såvel forud for som under selve aftaleperioden, samt i forbindelse med den efterfølgende evaluering.

I første halvdel af 2009 aflægger dagtilbudschefen besøg hos alle aftaleenheder, med det formål bl.a. at få indblik i hvilke indsatsområder der arbejdes med i institutionerne, herunder også lærerplaner, børnemiljøvurderinger og sprogvurderinger.

Herudover ønsker vi i særlig grad at sikre helhedstænkning og anskueliggøre sammenhængen i børn og unge og i kommunen som helhed.

Institutionslederen indgår i en række formelle dialogfora:
Institutionsledermøder, fællesmøder med andre ledere af aftaleenheder, arbejdsgrupper på daginstitutionsområdet eller tværgående arbejdsgrupper i børn og unge eller hele kommunen, netværksgrupper, faglige netværk.

Der er aftalt flg. dialog mellem Børne- og ungdomsudvalget og aftaleenhederne:
– børne- og ungdomsudvalgets dialog med aftaleenhederne 2006-2010
– Oversigt over dialogmøder med aftaleenhederne i 2006-2009

6) Evaluering

Evaluering indgår i forbindelse med udvalgets dialog med aftaleenhederne, og særlige områder, der er udset til at skulle evalueres, fremgår af arbejdsplanen for Børne- og ungdomsudvalget.