Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/noeragerboernehave.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/noeragerboernehave.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601
Nørager Børnehave | Nyheder
Nørager Børnehave | Nyheder
15929
page,page-id-15929,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Nyheder

Åbent hus

i Nørager Børnehave

for nye forældre

Venter I en lille ny?

Har I fået et barn, der snart skal have et sted at være, mens I er på arbejde?

Har I lyst til at se og høre om Nørager Børnehave?

Kender du én, der gerne vil vide mere om os?

Så kom til åbent hus i Nørager Børnehave

onsdag den 11. maj kl. 18.30

 

Pædagogerne Ninna Guldbrandt og Gitte Tornbjerg fortæller om

 vuggestuen, børnehaven og dagligdagen inde og ude.

De svarer på spørgsmål, viser rundt og giver en kop kaffe eller te.

Venlig hilsen bestyrelsen og personalet

Nørager Børnehave

 

 

 

 

Børne-og Ungdomsudvalget

Norddjurs Kommune

 

JA TAK TIL LIV OG GLADE DAGE I NØRAGER BØRNEHAVE

 

Høringssvar fra Nørager Børnehave til S316

spareforslag til ’Katalog 2017’, Budget 2017-2020

 

Nørager Børnehave har ét mål lige nu: Vi ønsker spareforslag S316 slettet fra ’Katalog 2017’.  Det er næppe nogen overraskelse, og forhåbentlig kan vores argumenter hjælpe dette ønske på vej.

Vi er en mindre, integreret institution med driftsoverenskomst på 35 point med Norddjurs Kommune. Vi har igennem 25 år vist vores eksistensberettigelse ved at løse mangeartede opgaver blandt andet ved at være fleksible og samarbejdsvillige i tider med store udsving i børnetal.

Vi er en del af et lokalsamfund, og derfor svinger vores børnetal med antal børn i området. De senere år har bragt store udstykninger med nye huse med nye, unge familier, hvorved antallet af børn nu igen stiger i byen. Der er yderligere en udstykning på vej i dette forår.

Vi har i øjeblikket børn, der tæller 34 point, og vi har lige nu 15 børn på venteliste, hvoraf fire er til vuggestue.

Vi ved, at der i 2016 bliver født 12 børn her i lokalområdet. Det medfører, at der allerede om et år er flere børn, end de tre dagplejere, der p. t. har 11 små, kan rumme.

Vi er en robust vuggestue og børnehave med et dygtigt og veluddannet personale, der bliver hos os. Vi er i konstant udvikling og stiller selv høje krav til vores pædagogik, til nærvær i øjeblikket og veludviklede relationer samt til refleksion over dagligdagens hændelser. Det medfører generelt sete, rummede og veludviklede børn og et godt samarbejde med forældrene.

Alt det har vi udviklet stor dygtighed til over 25 år. Det er præcis, hvad kommunens projekt for tidlig indsats ’En forskel for livet’ handler om. Så det er da også set i det lys ærgerligt, hvis I vil lukke Nørager Børnehave.

Vores hus tilbyder meget hyggelige, hjemlige rammer med mange små rum. Alle børn kender alle børn. Hele personalet kender alle børn og alle forældre. Og alle børn kender alle de andre børns forældre. Det giver en stor tryghed, og børnene bliver set mange gange i løbet af en dag.

Denne baggrund giver os specielt gode muligheder for at rumme og fuldt ud integrere børn med særlige behov. Det får vi faktisk ros for fra mange – også officielle – samarbejdspartnere.

Vi har tidligere tilbudt at modtage børn med autistiske træk, ganske unge mødre med behov for støtte til moderrollen eller andre specialopgaver. Det tilbud gentager vi gerne.

I disse år modtager samfundet mange børn og voksne fra andre dele af verden, som det netop handler om at få fordelt ud i lokalsamfundene, fordi det fremmer integrationen. I Nørager Børnehave finder vi, at det vil være en spændende opgave at integrere flygtningebørn og deres forældre. Vi har huset og personalet til det. Og vi ved jo, at Bakkely i Gjesing er i spil, selv om der i første omgang tænkes fortrinsvis på unge, enlige mænd.

Vi erfarer i øvrigt, at den nye institution med plads til 50 børn i Vivild Børneby  ikke vil kunne rumme børnene fra Nørager Børnehave – som det ser ud lige nu. De skal så deles mellem Vivild og Allingåbro Børnebyer. Og vi erfarer oven i købet, at begge skoler er i fare for lukning.

Nørager Børnehave har fra start været en selvejende institution, men vi har altid løftet i flok og fungeret på lige fod med kommunale institutioner. Vi løser de opgaver, som kommunen giver os. Og vi mener klart, det er bedre for kommunen med Nørager Børnehave som selvejende fremfor privat, som det administrative spareforslag tager højde for. En privat institution er i et og alt selvbestemmende og kan vælge opgaver til og fra.

Hvis det her skulle ende med, at der overhovedet ikke er en børnehave i Nørager,  bliver det meget dyrt at oprette nye pladser, når der igen bliver behov. Vi og andre institutioner har flere gange før prøvet, at der ikke var børn nok i et tidsrum, hvorefter der kort tid efter var børn nok på ny.

Nørager er et lokalområde i udvikling, som vi i stor udstrækning selv har stået for. Men vi har også brug for jeres hjælp til, at vi kan fortsætte udviklingen i en velfungerende og robust landsby. Derfor: Luk ikke vores børnehave.

 

 

Her er et enkelt blandt mange argumenter fra den seneste forskning:

”…den pædagogiske kvalitet i den konkrete dagligdag er højere i små daginstitutioner end i store. Dette gælder i forhold til de tre centrale områder: Fysiske rammer, relationer samt leg og aktiviteter, hvor forskning viser, at der er en sammenhæng mellem kvaliteten i disse tre forhold og børns læring og udvikling. Det gælder også i forhold til følgende seks områder: Mulighed for selvudvikling, social og følelsesmæssige udvikling, mulighed for at udvikle evne til fokuseret opmærksomhed, viden om omverdenen, sprog og børnenes muligheder for indflydelse.” 

 

(Fra konklusion, side 121-132)

Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner

 

Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose

Institut for uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2015

 

  

 

Nørager, maj 2016

Venlig hilsen bestyrelsen for Nørager Børnehave

Hanne Sørensen Smith (Nørager og Gjesing Menighedsråd) Frans M. Pedersen (Nørager Beboerforening), Lisbeth Frank, Lykke Helm Svedborg, og Martin L. Andersen (forældrerepræsentanter)

 

JA TAK TIL LIV OG GLADE DAGE

I NØRAGER BØRNEHAVE

 

Lige nu er det nødvendigt at passe ekstra godt på Nørager Børnehave. Det har vi prøvet før – med held. Så lad os gøre det igen.

Vores børnehave er nævnt i det sparekatalog, som Børne- og Ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune netop har udsendt til høring.

’Opsigelse af driftsaftale med Nørager Børnehave’ hedder forslag S316. Det er et af 17 forslag til besparelser, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har fremlagt.

 

Politikerne har sendt alle forslag til høring med svarfrist 17. maj kl. 10. Udvalget beslutter 25. maj hvilke spareforslag, der skal indgå i det samlede Katalog 2017.

Udvalget skal levere 8 millioner kr. af de 27 millioner, som Norddjurs Kommune årligt skal spare til regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag 2017-2020.

Hvis det administrative forslag overlever politisk, skal driftsaftalen opsiges pr. 1.10. i år, når kommunens budget er vedtaget. Vi har ni måneders opsigelse, så pr. 1. juli næste år kan det være slut som selvejende institution med driftsoverenskomst med Norddjurs Kommune. Og vore børn skal så fordeles mellem Vivild og Allingåbro Børnebyer.

 

Det spares der 125.000 kr. på i resten af 2017 og dernæst en halv million om året. Besparelsen skulle egentlig være 1,2 millioner kr. årligt fra 2018. Men forvaltningen har taget højde for, at Nørager Børnehave videreføres som privat daginstitution, som kommunen også skal bidrage til, bare ikke nær så meget.

I bestyrelsen for børnehaven har vi det selvfølgelig sådan, at dertil skal det overhovedet ikke komme. Og vi kender vores lokalsamfund godt nok til at vide, at vi alle står sammen om vores dejlige sted for små og lidt større børn.

Vi danner sammen med Nørager Beboerforening en lille tænketank på tværs, der skal samle informationer og sprede dem ud. Vi orienterer undervejs og ved, at vi kan regne med hjælp og støtte fra alle sider, hvis/når det bliver nødvendigt.

Der er forældremøde med valg onsdag 27. april kl. 19. Der snakker vi også videre om hvem, der kan og vil gøre hvad.

 

Men lige nu skal vi råbe et højt ja tak

til fortsat liv og glade dage i Nørager Børnehave.

Så: Skaf et barn eller to, kontakt dit byrådsmedlem, skriv brev til avisen.

Brug egen og børnehavens Facebook-profil.

Brug www.noeragerdjursland.dk

  1. april 2016

Bedste hilsener fra Bestyrelsen for Nørager Børnehave

Hanne (3025 8961), Frans (30 287 487), Lisa, Lykke og Martin